Vennligst vent, logger deg inn ...
Du er ikke innlogget

TIFF 2019 14.-20. januar

Språk

Hovedmeny

14.-20. januar 2019

Offisielle

Troms Fylkeskommune

Troms fylkeskommune ser filmfestivalen som en del av nordområdesatsingen; den foregår i Nord-Norge, men er viktig for hele nordområdet. Troms fylkeskommune skal skape forutsetninger for en sterkere og konkurransedyktig filmsatsing tilpasset samfunnsutviklingen. Tromsø Internasjonale Filmfestival er derfor en viktig samarbeidspartner som dekker alle områdene som arena og møteplass, nettverk, inspirasjon, kompetanseutvikling, bransjeutvikling og ikke minst filmopplevelsen!

Lerøy Aurora

Lerøy Aurora AS – En lokal aktør med globalt perspektiv!
Lerøy Aurora AS er et nordnorsk sjømatselskap i børsnoterte Lerøy Seafood Group ASA, og har hovedkontor i Tromsø.
Selskapets hovedvirksomhet er produksjon av atlantisk laks. I tillegg har selskapet et av Norges mest moderne prosessanlegg for laks, med slakteri, foredling, fryseri og emballasjeproduksjon på Skjervøy i Troms.
Selskapet har aktivitet i Troms og Finnmark fylke og har ca 250 ansatte.

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelenes egen bank, og har vokst i takt med utviklingen av landsdelen. Sparebank 1 Nord-Norge er et moderne finanshus med over 800 medarbeidere og 72 kontorer i hele landsdelen. Du finner dem selvsagt også på nett, mobil og sosiale medier.

Sparebank 1 Nord-Norge synes at det er viktig at landsdelen vår har et spennende og mangfoldig kulturliv. Dette er med på å skape vekst og utvikling i våre lokalsamfunn, og til å tiltrekke attraktiv kompetanse til landsdelen. Dette slik at vi kan realisere det mangfoldet av muligheter som finnes i nord.

Sammen får vi ting til å skje.

UiT - Norges Arktiske Universitet

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet er nordkalottens største utdannings- og forskningsinstitusjon. Som verdens nordligste universitet er det naturlig for universitetet å utvikle ny kunnskap om denne regionens natur, kultur og samfunn. Hovedoppgavene til universitetet er forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og formidling av kunnskap. UiT er et breddeuniversitet som dekker alle typer fag, og du kan velge blant over 100 ulike studieprogram.

Tromsø kommune

Tromsø kommune er vertskapskommune for Tromsø Internasjonale Filmfestival. TIFF er en svært betydningsfull aktør og møteplass for den profesjonelle filmbransjen i Norge og i Barentsregionen. Partnerskapet mellom TIFF og Tromsø kommune skal sikre og utvikle tiltrekningskraften og betydningen til TIFF, samt sikre lagspill og et helhetlig og langsiktig utviklingsarbeid på filmfeltet i omdømmebyggingen og innen den kultur- og opplevelsesbaserte byutviklingen.