TIFF helårsvirksomhet | Tromsø International Film Festival

Vennligst vent, logger deg inn ...
Du er ikke innlogget

TIFF 2020 13-19 Januar

Språk

18.-24. januar 2021

TIFF helårsvirksomhet

Foto: Ingun A. Mæhlum
TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL

En viktig formidler av kvalitetsfilm - hele året.

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) er en sentral kulturinstitusjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å arrangere den årlige festivalen i januar, formidler TIFF kvalitetsfilm hele året. 
 
 • TIFF driver Norges største filmfestival målt i antall publikum, og er den viktigste møteplassen for filmbransjen i Nordområdene.
   
 • TIFF har en sterk programprofil hvor kunstnerisk kvalitet er hovedelementet. Dette gjelder både for festivalen i januar og for helårsvirksomheten. 
   
 • TIFF jobber for økt forståelse for- og kunnskap om film som kunstart, og for å synliggjøre film som betydningsfull kulturfaktor.
   
 • TIFFs arrangementer i 2012 hadde et samlet besøk på 97011.
   
 • TIFF driver Verdensteatret Kino, som er regionalt cinematek og en viktig kultur- og samfunnsarena i Tromsø. 
   
 • TIFF arrangerer Stumfilmdager på høsten. 
   
 • TIFF arrangerer Verdens Beste – Tromsø Barnefilmfestival på våren, og formidler film til barn og unge hele året i samarbeid med Den kulturelle skolesekken.
   
 • TIFF samarbeider nært med filmmiljøet i Nordvest-Russland, og spiller en viktig rolle i det  filmkulturelle samarbeid i Barentsregionen.