Film fra Nord | Tromsø International Film Festival

Vennligst vent, logger deg inn ...
Du er ikke innlogget

TIFF 2020 13-19 Januar

Språk

18.-24. januar 2021

Film fra Nord

Foto: Mats Gangvik

Film fra Nord er festivalens program for filmer fra Nordområdene.

Programmet som tradisjonelt har vist kort- og dokumentarfilm, har helt fra starten vært svært populært. I 2019 ble langfilmer en del av Film fra Nord, og i 2020 har vi også inkludert islandske filmer i programmet. Over 8000 publikummere så filmene i programmet i 2020.

Det er nå åpent for påmelding av film. Retningslinjer finner du her. For å kunne delta må filmer være tilknyttet Barentsregionen eller andre sirkumpolare områder – enten i tematikk/handling eller gjennom at produksjonsselskapet eller regissøren har sitt virke der.

Kvalifiserende områder er: de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada og Island.

Tromsøpalmen tildeles beste kortfilm (under 60 min) i programmet. Premien består av et diplom og 5000 Euro til regissøren av vinnerfilmen.

Covid-19 og deltagelse
Vi planlegger for en noe nedskalert festival hvor alle smittehensyn blir ivaretatt, men hvor vi likevel beholder de viktigste sidene ved TIFF.  Vi vil kanskje ikke kunne ta imot internasjonal bransje, men så lenge det ikke er restriksjoner på innenlandsreiser, gleder vi oss til å møte norske filmarbeidere i januar.

Mål
Film fra Nord skal sette fokus på den økende medieaktiviteten i Nordområdene, og derigjennom støtte denne. Vårt mål er å være møtestedet for regionens filmskapere, og det største og viktigste visningsvinduet for filmer fra regionen.

Påmelding  Retningslinjer  Tromsøpalmen