Logging you in ...
You are not logged in

TIFF 2019 14.-20. januar

Languages

Navigation

14.-20. januar 2019

Contact us

Tromsø International Film Festival
P.O. Box: 285, N-9253 Tromsø, Norway

Street address:
Storgata 93 b, 9008 Tromsø

Billing e-mail:
faktura@tiff.no

Phone: +47 77 75 30 90
Fax: +47 77 75 30 99

Martha Otte

Festival director
Mobil:
+47 91 85 74 05
Tittel-NB:
Festival- og programsjef

Kari Helene Skog

Administrative Manager / Head of Marketing
Mobil:
+47 970 45 232
Tittel-NB:
Administrativ leder / markedssjef (vikar)

Astrid Aure

Administrative Manager (on leave)
E-post:
Tittel-NB:
Administrativ leder (permisjon)

Vegard Krane

Producer
E-post:
Tlf:
+47 480 90 357
Tittel-NB:
Produsent

Håvard Stangnes

Program Editor
E-post:
Mobil:
+47 95 28 07 58
Tittel-NB:
Programredaktør

Henning Rosenlund

Deputy Program Director
E-post:
Mobil:
+47 41 60 55 44
Tittel-NB:
Assisterende programsjef

Helene Eggen

Head of Communications TIFF 2019 (substitute)
E-post:
Mobil:
+47 928 99 623
Tittel-NB:
Kommunikasjonssjef TIFF 2019 (vikar)

Martine Berg Rasmussen

Technical Manager
E-post:
Mobil:
+47 92 26 19 84
Tittel-NB:
Teknisk sjef

Sveinung Wålengen

Manager, Verdensteatret Cinematheque
Mobil:
+47 414 28 417
Tittel-NB:
Leder, Verdensteatret cinematek

John-Kristian Dalseth

Project Manager Verdensteatret Cinematheque | Program Director Films From the North
E-post:
Mobil:
+47 95 96 23 48
Tittel-NB:
Produsent Verdensteatret cinematek | Programsjef Film fra Nord

Monica Wara

Controller
E-post:
Tlf:
+47 952 10 395
Tittel-NB:
Økonomiansvarlig

Ingrid Stensen

Project Manager, Children and Youth / Marketing Assistant
E-post:
Mobil:
+47 915 24 160
Tittel-NB:
Prosjektkoordinator, barn og unge / markedsassistent

Runar Clausen

Head Projectionist
E-post:
Mobil:
+47 47 04 26 21
Tlf:
+47 77 75 30 90
Tittel-NB:
Førstemaskinist

Igor Shaytanov

Event Coordinator
E-post:
Mobil:
+47 97 12 78 07
Tittel-NB:
Eventkoordinator