Vennligst vent, logger deg inn ...
Du er ikke innlogget

TIFF 2019 14.-20. januar

Språk

Hovedmeny

14.-20. januar 2019

Bidragsytere

Norsk Filminstitutt

Norsk Filminstitutt (NFI) gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer, serier og spill. NFI administrerer insentivordningen og gir tilskudd til samproduksjoner med andre land. 

NFI støtter TIFF og Verdensteatret cinematek gjennom festival- og cinematektilskudd.

Institusjonen Fritt Ord

Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.

 

BarentsKult

BarentsKult er et nytt barentsprogram for nyskapende og grenseoverskridende kultur i nord. Det skal bidra til realiseringen av større kunst- og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen.

Målsetningen for BarentsKult er å bidra til realiseringen av større kunst- og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Programmet skal stimulere økningen av gode, nyskapende kunst- og kulturfaglige prosjekter og skal involvere både norsk, russiske og andre nasjoners kunstnere. Felles for alle prosjektene er at de skal ha fokus på Barentsregionen og nordområdene.

Med støtte fra Barentskult tar TIFF Film fra nord-programmet på turne i Nordvest-Russland. Barentskult finansierer også TIFFs stumfilmprosjekt hvor norske og russiske musikere samarbeider om å komponere musikk til en russisk stumfilm. Prosjektet har premiere på TIFF2014 og skal til høsten på turne i Nordvest-Russland, St. Petersburg og Moskva.

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har støttet TIFF siden 2007. Støtten brukes til å utvikle Film fra Nord, arbeid med fokus på internasjonale journalister, Horisonter Øst og 100 år med russisk film.