TIFF 2018 15.-21. januar

Vennligst vent, logger deg inn ...
Du er ikke innlogget

Språk

Hovedmeny

15.-21. januar 2018

Hendelse header

Seminar 2017

RADIKAL TRO ELLER FANATISME?

Dag Tid Sted
Fredag 20. januar 14:00 Verkstedet, Kulturhuset

Radikal tro eller fanatisme – finnes det grenser for religionsutøvelse i et livssynsåpent samfunn?

Hvor går grensen mellom overbevisning og fanatisme, mellom retten til fri religionsutøvelse og andre demokratiske rettigheter? Hva kan film bety for den offentlige samtalen om religion og livssyn i Norge? To filmer fra festivalprogrammet, DISIPPELEN og WORDS WITH GODS, danner utgangspunkt for å diskutere disse temaene.

DISIPPELEN utforsker hva som kan skje hvis de mest utfordrende av de bibelske tekstene blir tatt bokstavelig. WORDS WITH GODS er en filmantologi som presenterer problemstillinger, verdier og dilemmaer fra ni ulike religioner og livssyn. Under seminaret vil vi vise utdrag fra filmene, og filmenes tematikk belyses i samtale med blandt andre Mohamed Abdi, Sturla Stålsett, Marianne A. Olsen og Gyrid Gunnes. Samtalen ledes av Alf van der Hagen.

Seminaret er en arena for å diskutere sentrale temaer om religion og livssyn i Norge i dag, og et innspill til regjeringens arbeid med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Det blir anledning til å se filmene i tilknytning til seminaret.

Sturla Stålsett er professor ved Det teologiske menighetsfakultet, Gyrid Gunnes er prest og kunstner, Mohamed Abdi er adjunkt og aktiv skribent, og Marianne A. Olsen er konservator ved Perspektivet Museum og ledet dokumentasjonsarbeidet til utstillingen "Homo Religiosus".


MÅLGRUPPE:
Åpent for alle

ARRANGØRER:
Kulturdepartementet
Høgskulen i Volda
Tromsø kirkeakademi

Tromsø Internasjonale Filmfestival

Sted: 
Verkstedet, Kulturhuset