TIFF 2018 15.-21. januar

Vennligst vent, logger deg inn ...
Du er ikke innlogget

Språk

Hovedmeny

15.-21. januar 2018

Hendelse header

Seminar 2017

MODERNE SAMISKE STEMMER - TALE FOR DØVE ØRER?

Dag Tid Sted
Fredag 20. januar 18:00 Verkstedet, Kulturhuset


Ekstraordinært Internasjonalt Seminar under TIFF 2017

De siste tiårene har samisk kultur og identitet blitt satt på dagsorden i Norge, og det snakkes gjerne om bevaring av interesser og medbestemmelse. Engasjement blir også vist gjennom film, musikk og teater. Fra lerret og scene kan man formidle historie, kultur og interesser samtidig som man stiller spørsmål, roser, kritiserer og utfordrer. Til tross for flere arenaer for å bli hørt og tiltak for bevaring og ivaretakelse viser en fersk rapport at svært mange samer opplever utfordringer knyttet til etnisitet i hverdagslivet.

Hvilken plass har samiske stemmer i dagens Norge? Hvordan blir det samiske representert i samfunnsdebatten? Hvor mye betyr tilretteleggelse fra statens side for at urfolk skal bli hørt? Er ivaretakelse av urfolks rettigheter andre steder i verden viktigere for nordmenn flest enn vår egen urbefolkning?

Vi samler et bredt panel for å ta debatten. Det vil holdes individuelle innledninger etterfulgt av felles diskusjon hvor det er åpent for spørsmål og kommentarer fra publikum.

INNLEDERE:
Sven Henriksen, dramatiker og skuespiller
Karoline Trollvik, festivalsjef Riddu Riddu
Elle Marja Eira, musiker og filmskaper
Ketil Lenert Hansen, førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord, UiT - Norges Arktiske Universitet

Ordstyrer er journalist Christine Kristoffersen Hansen.

MÅLGRUPPE
Åpent for alle

ARRANGØRER
FN-sambandet i Tromsø
Tromsø International Film Festival

Sted: 
Verkstedet, Kulturhuset