Vennligst vent, logger deg inn ...
Du er ikke innlogget

TIFF 2019 14.-20. januar

Språk

Hovedmeny

14.-20. januar 2019

TIFF2012: Åpningskonferansen viste vei

Lars L. Marøy, Jostein Ryssevik og Leif Holst Jensen diskuterer.
TIFFs årlige Åpningskonferanse gikk av stabelen 17.-18. januar. Konferansen var et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Troms fylkeskommune og TIFF.


Kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende, Hilde Sandvik, var ordstyrer og loste 150 deltagere fra film- og kulturlivet trygt gjennom programmet.

Et av målene med årets konferanse var å la filmbransjen komme med innspill til regjeringens nye handlingsplan for kultur og næring som skal legges frem i 2012. Flere interessante forslag ble lagt frem. Særlig temperatur vakte Jostein Rysseviks rapport om de regionale filmfondene. Men om det er uenighet om hvordan de forskjellige fondene skal måles opp mot hverandre, er det likevel nå enighet i filmbransjen om en økt satsing på regionene. Hele rapporten kan leses under.

Blant andre høydepunkter holdt produsent Yngve Sæther et meget godt og inspirerende innlegg for økt satsing på den kunstneriske filmen, med den selvforklarende tittel ”Operasjon Gullpalme”. Nils Klevjer Aas presenterte Eurimages og noen av suksesskriteriene for å få støtte fra det europeiske fondet. Les innleggene under.

TIFF ønsker å takke alle som bidro til konferansen med gode og inspirerende innlegg!

For en neve dollar mer - rapport om filmregionene (Jostein Ryssevik)
Operasjon Gullpalme (Yngve Sæther)
Eurimages  - en norsk suksesshistorie (Nils Klevjer Aas)