Vennligst vent, logger deg inn ...
Du er ikke innlogget

TIFF 2019 14.-20. januar

Språk

Hovedmeny

14.-20. januar 2019

Retningslinjer

Retningslinjer for filmpåmelding Film fra Nord
1. Filmens tema, filmproduksjonen eller regissøren skal ha sterk tilknytning til Barentsregionen eller andre sirkumpolare områder.
2. Kun dokumentarer og kortfilmer på under 1 time vurderes til ”Film fra Nord”.
3. Visningsformat er DCP. Vi tar også imot filmer levert som HD-filer. Se mer info her.
4. Filmen skal være ferdigstilt i løpet av det siste året.
5. Filmen skal ikke være i norsk distribusjon før festivalen. Dvs. at filmen ikke kan være vist på norsk tv, ha hatt norsk kinodistribusjon, være utgitt på DVD eller VOD, eller være offentlig tilgjengelig på internett før festivalen.
(Filmen kan ha vært vist på andre festivaler eller ha hatt andre visninger, så lenge det ikke bærer preg av nasjonal distribusjon.)
6. Visningskopier skal leveres med engelsk teksting.
7. Forhåndsjuryering foretas av festivalen. Det gis ikke begrunnelse for refusering av filmer.
8. Filmer kan bli vist i eller utenfor konkurranse.

Frister
1. Påmelding gjøres på festivalens nettsider innen fredag 19. oktober 2018.
2. Dersom filmen ikke er ferdigstilt ved påmelding, kan det sendes en arbeidskopi senere etter nærmere avtale med festivalen.
3. Uttaket offentliggjøres i begynnelsen av desember 2018.
4. For filmer som blir tatt ut til programmet skal visningskopi med engelsk tekst skal være festivalen i hende senest torsdag 3. januar 2019.